Startpagina

Protocol decubitus vilans

E-learning decubitus voor zorgprofessionals De e-learning over decubitus is bestemd voor professionals die zorg verlenen aan cliënten die verplaatst of getild worden en wellicht risico lopen om decubitus te krijgen Tip niet meer tonen Ga naar Vilans KICK-portaa Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus, preventie en behandeling, V&VN, 2011. Het doel van deze richtlijn is decubitus te voorkomen en decubitus in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en te genezen. De richtlijn ondersteunt zorgvragers en mantelzorgers in de keuze uit de hoeveelheid preventie- en behandelstrategieën Decubitus protocol Preventie en behandeling Decubitus Protocol Preventie Preventie probleemverheldering Beïnvloedende factoren vaststellen • neurologisch. Vilans is een kenniscentrum voor langdurige zorg. Er zijn honderden artikelen die het dagelijks leven makkelijker kunnen maken. De Vilans hulpmiddelenwijzer helpt om een bewuste keuze te maken

Het decubitus preventie protocol is ontwikkeld door het Kenniscentrum Wondbehandeling van de Zorggroep en is voor feedback voorgelegd aan verzorgenden, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, diëtisten en ergotherapeuten Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Decubitus 44 Wondbehandelingsproducten bij decubitus Volgens de CBO-richtlijn decubitus (2002) wordt bij de behandeling van decubitus geen voordeel van specifieke verbandmiddelen ondervonden

Video: E-learning - Doorliggen en verplaatsen van cliënt Vilans

Vilans KICK-portaa

Vilans juli 2013 Protocollenoverzicht: 3 (van 13) Geprotocolleerde werkinstructies VH2 opdracht3 arts Inbrengen subcutane canule en toedienen subcuvia met spuitenpomp VH x Bijspuiten medicatie bij subcutane pijnbehandeling met pomp VH x Verwisselen infuusslang en subcutane canule VH 10 Bronvermelding In het tot stand komen van het protocol Decubitus Vilente Pieter Pauw zijn de Richtlijnen Decubitus CBO Herziende versie 2002, de Inventarisatie Best Practices Decubitus en de Richtlijnen rond Samenwerking en Logistiek Decubitus (Salode) toegepast De zorg voor (kwetsbare) ouderen kan complex zijn, bijvoorbeeld vanwege comorbiditeit en polyfarmacie. De uitdaging is om de regie zo veel mogelijk bij de cliënt te laten, maar tegelijkertijd aandacht te hebben voor medische, verpleegkundige en zeker ook psychosociale problematiek Stichting Philadelphia heeft voor het uitvoeren van de voorbehouden en risicovolle handelingen en medicatie gekozen voor het gebruik van de KICK-protocollen van Vilans. Onderstaand vind je de protocollen behorende bij de training Wondbehandeling en decubitus. Indien er vragen c.q. onduidelijkheden [] Read More Enable Javascript support in the browser. Decubitus en Transfers | Free-Learning. Enable Javascript support in the browser

Firefighter Who Heard Diana's Last Words, BREAKS HIS SILENCE And SAID THIS..... - Duration: 6:55. America Today Network 7,622,629 view Aandachtspunten decubitus behandeling: 1 (van 3) Complicaties en aandachtspunten behandeling decubitus Bij goede decubituszorg staat preventie van decubitus, het voorkomen van verergering en de behandeling van wonden op de voorgrond. Er is echter nog een aantal problemen die zich bij decubitus kunnen voordoen en voortdurende aandacht vragen

protocol algemene opmerkingen over de behandeling van decubitus Algemene opmerkingen vooraf Op plaatsen waar het bot vlak onder de huid ligt, bestaat bij (langdurige) druk- en schuifkrachten kans op beschadigingen van de huid Voorkomen decubitus met anti decubitus kussen Voorkomen van decubitus anti decubitus matras Wassen aan de wastafel. Wassen op bed Wassen van haren aan de wastafel bad of kappersbekken Wegen met digitale weegstoel Wegen met een mechanische weegstoel Zorg voor het gehoorapparaat Zwachtelen onderbee Decubitus is een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of druk in samenhang met schuifkracht. Decubitus wordt ingedeeld in vier categorieën (I, II, III en IV). Decubitus ontwikkelt zich als gevolg van de reactie op externe druk en schuifkrachten Ondanks de zorgvuldigheid die bij de samenstelling van dit protocol is betracht, draagt de auteur van dit protocol geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van de inhoud, het gebruik en de interpretatie van dit protocol. Raadpleeg zonodig de arts en/of uw leidinggevende

decubitus graad 2 tot en met 4, blijkt dat bij zorgvragers met een verhoogd risico decubitus het meest vaak voorkomt in de academische ziekenhuizen (14,9%) en het minst vaak in de thuiszorg (3,4%) (2) Span de zuurstofbril niet te strak achter de oren of onder de kin vanwege risico op decubitus; Een vochtige, warme omgeving met veel ziektekiemen verhoogt het risico op infectie. Vervang in het ziekenhuis en/ of bij bevochtiging van de zuurstof de zuurstofbril eens per week

Richtlijnen: decubitus en smetten Kennisplein Zorg voor Bete

 1. Decubitus ontstaat meestal op plaatsen waar het botweefsel zich dicht onder de huid bevindt. Deze plaatsen noemt men risicoplaatsen en dit zijn: stuit, hielen, heupen, ellebogen, oren, schouderbladen en het achterhoofd
 2. In dit protocol staat waar je op moet letten in de badkamer. Er staan ook een aantal tips in voor een veilige, schone en hygienische badbeurt. Niet alle clienten hebben continu toezicht in de badkamer
 3. Patient Teaching Protocol for Pressure Ulcer Prevention and Management ADDRESSOGRAPH Outcome Standards Met Not Met Date Initials Physiologic: Maintains optimal tissue perfusion
 4. DECUBITUS = Een lokale schade van de huid en/of onderliggend weefsel ten gevolge van druk of protocol open wonden. Wondbehandeling volgens protocol open wonde
 5. Decubitus behandel protocol - Annevillegroep implementatieplan voor het 'protocol voor de inzet van - Vilans. PROTOCOL VOOR HET INSPECTEREN - BouwLokalen
 6. Van protocol naar richtlijn / Inleiding / Werkwijze diëtist Doelgroep: Volwassen patiënten met (een verhoogd risico op het ontwikkelen van) decubitus
 7. Protocol Voeding Handboek Een Ketenzorgprogramma voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers op Walcheren (bijvoorbeeld decubitus) kleiner. Ook genezen wonden.

De neusbrug, het oor, het achterhoofd en enkel hebben geen subcutaan (vet)weefsel en deze decubitus kan oppervlakkig zijn. Categorie 4 decubitus kan zich uitbreiden in de spieren en/of ondersteunende structuren (bijv.fascia, pezen of gewrichtskapsel) waardoor gemakkelijk osteomyelitis of osteitis ontstaat Pressure Ulcer CE Pathway Form CMS 20078 (3/2013) 1 Use this pathway for a sampled resident having, or at risk of developing, a pressure ulcer (PU) to determine if facility practices are in place to identify, evaluate Zorg voor Beter geeft betrouwbare informatie over ouderenzorg: dementie, medicijnen, hygiëne tot het verbeteren van de zorg aan ouderen Zélf een protocol maken op basis van de modellen die we zullen laten zien, is belangrijk. Zo'n protocol past dan precies bij de manier van werken in uw organisatie en bovendien vormt het samen werken aan een eigen protocol de eerste stap naar draagvlak voor de invoering. 1 Knibbe JJ, Knibbe NE. Een hap uit een gegroeide olifant

Glijzeil of glijlaken - Vilans Hulpmiddelenwijze

 1. Gebruik voor het aanprikken en flushen van poortsystemen het protocol aanprikken en flushen veneus poortsysteem. Vilans, april 2014 3 De no-touch methode, gebruik connectoren, controle ligging consistenter beschreven. Gebruik als de gebruikte materialen steriel zijn steriele handschoenen
 2. Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling Aanbevelingen(pdf) 24 juli, 2014. decubitus.pd
 3. De tabel is primair bedoeld voor de behandeling van chronische wonden zoals ulcus cruris, decubitus, arteriële ulcera, e.a. ulcera. Chirurgische wonden (operatiewonden) worden over het algemeen niet met speciale wondbedekkers bedekt maar met een gaasverband
 4. De European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) en het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO onderscheiden 4 graden van decubitus: Behalve de ernst van decubitus kan ook het risico op het ontwikkelen van decubitus worden vastgesteld. Dit kan aan de hand van risicoscore lijsten. Hiervan zijn er verschillende in omloop
 5. Snel en eenvoudig goede advocaten vergelijken en vinden. Zoeken op basis van kosten en reviews. Gratis intake 08:00-22:00 uur, 7 dagen pw
 6. Zoek: Protocol Blaasspoelen Vilans Noord Nederland Tags Senior Engineer Elektrotechniek Uitzendbureau Vlisco Ik Ben 14 En Ik Zoek Werk Tramconducteur Bij Gvb In Amsterdam Send Schoonmaak Uitzendbureau Voor Beveiligers In Amsterdam Het Fietsen Gelderland Iuc Ingenieurs Uitzendcombinatie Commercieel Medewerk Stekmonteur Electrotechniek Concerten.

let op dat de slang vrij ligt en geen decubitus kan veroorzaken ; stel de vacuüm druk in (meestal 125 mm Hg, min-max: 50-200 mmHg) opvang beker voor wondvocht tijdig vervangen (maximaal na 7 dagen) Kies de juiste soort foam Oppervlakkige diepe decubitus zonder necrose zonder geel beslag: 1 (van 1) Categorie III & Categorie IV Oppervlakkige decubitus & Diepe decubitus1 Oppervlakkige/diepe decubitus, zonder necrose en zonder geel beslag De wond is rood van kleur. Bij diepe decubitus is er meer weefselverlies. Beoogd resultaat Decubitus heeft zich niet uitgebreid Oppervlakkige/diepe decubitus met droge necrose De wondranden zijn rood. De wond is droog en er bevindt zich gele of zwarte necrose in de wond. Beoogd resultaat Wond heeft zich niet uitgebreid. Omliggende huid is niet verweekt. Wond produceert geen pus. Necrotisch weefsel is verwijderd. Decubitus is verdwenen. Interventie

Wondbehandelingsproducten bij decubitus - Protocolle

Zie protocol brandwonden of oncologische wonden/ulcera Kleur wond Is de wond ZWART? Bron: 2011: Richtlijn Decubitus preventie en behandeling door LEVV en V&VN weefselcellen: decubitus, ulcus cruris, diabetische voet. Wondgenezing Bij een verwonding stroomt bloed uit een bloedvat in de wondspleet. Het bloed stolt en er ontstaat een korst. Vanuit de wondranden groeien bloedvaatjes en collageenvezels in het stolsel. De vezels gaan samentrekken en het stolsel verdwijnt. De wond is dan gevuld met rood Oppervlakkige diepe decubitus met geel beslag: 1 (van 1) Oppervlakkige/diepe decubitus, met geel beslag en met natte necrose De decubituswond produceert veel vocht en/of pus

Zoek de oorzaak van de decubitus, door te kijken naar de plaats van decubitus, het mobiliteitschema, het voedingspatroon, de huidconditie en de onderliggende pathologie en hef deze zoveel mogelijk op. Pas preventieve maatregelen toe in relatie tot relevante risicofactoren of breid deze uit. Controleer minimaal 2x daags de drukplekken MERCK zoekwoorden b.v. guidelines, protocol of consensus Google: geschikt om specifieke richtlijnen te traceren (bijv. ACOG+preterm) Vakgebiede Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Decubitus 45 © Vilans 28-07-2015 Richtlijninformatie Wondbehandelingsprodukten: 1 (van 5).

Share from cover . Share from page Meld je aan bij Landstede. Intranet, Extranet, Applicatie Protocollen Een protocol dient de zorgverlener bij het uitvoeren van zorginhoudelijke handelingen. Bij het maken van een protocol kan de structuur van Cuperus aangehouden worden. Bij het maken van een protocol kan de structuur van Cuperus aangehouden worden Protocol Plafondlift Doel Cliënt met lichamelijke handicap veilig 'transporteren' en ter voorkoming van rugklachten. Zorgplan Het gebruik van een plafondlift is opgenomen in het zorgplan bij decubitus: één keer per week beschrijving van de decubitus. Op basis van de evaluatie en de beschrijving worden de maatregelen al dan niet bijgesteld. Verslaglegging van de evaluatie in het zorgdossier. Als het decubitusrisico met de gebruikelijke middelen en maatregelen niet tot een bij de situati

Als u veel op bed ligt, veel op de stoel zit of binnenkort door een ingreep langere tijd in bed moet liggen, bestaat de kans dat doorligwonden (decubitus) ontstaan. Op deze pagina leggen we uit wat doorliggen is en hoe u het herkent. Verder worden adviezen gegeven hoe u deze wonden kunt helpen voorkomen Decubitus is een beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk, of druk in samenhang met schuifkracht. Een aantal bevorderende of beïnvloedende factoren worden ook geassocieerd met decubitus; de betekenis van deze factoren moet nog verder onderzocht worden Vilans; Verenso 2011; Reageer op het artikel Blaaskatheterisatie bij een vrouw (+protocol) Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel Protocol Contracturen omhoog moet om medische redenen, dan moeten er afspraken worden gemaakt met de fysiotherapeut om te voorkomen dat decubitus ontstaat..

Wondenwijzer - Decubitus

DIEPE WONDE Exsudaat + - chirurgische debrideren of - wond spoelen met steriel water - wondranden drogen - wondranden : skin prep of cavillo Decubitus voorkomen. Voor een correcte decubitus behandeling is het van groot belang om de eerste symptomen te herkennen om zo decubitus te voorkomen.Door de de eerste symptomen van decubitus te herkennen kan men een hoop narigheid voorkomen Probeer het over een aantal minuten opnieuw. Blijft het misgaan, meldt dit dan bij je docent of bij de helpdesk

Decubitus en Transfers start - free-learning

2011: Richtlijn Decubitus preventie en behandeling door LEVV en V&VN: klik hier 2010: Richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen door V&VN: klik hier 2010: Basisrichtlijn Hulpmiddelenzorg door CG-Raad, NPi, Vilans en BRT-Advies: klik hie 8 De werkgroep raadt het gebruik van lidocaïne en of prilocaïne aan als middelen van eerste keus om lokaal acute wondpijn te bestrijden. Toediening van lidocaïne of prilocaïne geschiedt bij voorkeur via de geregistreerde toedieningsvorm

YouTube TV - No long term contract Loading... The future of live TV with 60+ channels. No cable box required. Cancel anytime. Working... No thanks Try it free. Find out why Close Hielbeschermer, voetbeschermer (beschermt tegen doorliggen, decubitus aan de voet). Deze hiel- en voetbeschermer is een preventie hulpmiddel voor decubitus aan de voet. Dit medisch hulpmiddel is een sok welke is ontworpen om hiel/hak en de zijkant van de voet te beschermen Addendum Protocol richtlijn 26 weken postterm (de tekst van dit addendum zal in de loop van 2013 toegevoegd worden)

De duidelijke verandering is hier, dat mevrouw meestal haar medicijnen inneemt, maar ze vandaag heeft geweigerd. De medewerkers concludeert uit haar gedrag dat het iets te maken heeft met de manier waarop zij de medicijnen heeft gegeven en besluit de situatie recht te zetten door eerst meer met mevrouw vertrouwd te raken v.a 15.00 uur praktijktoetsing via beoordelingsprotocollen Vilans/Nuzorg. 20: van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich van tevoren voorbereiden . met het boek verpleegtechnische handelingen : Nu zorg; niveau 3 of 4. Erkent met 6 punten accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister van de V&VN. € 100,- In samenwerking met All we Care Verkozen tot beste thuiszorg werkgever van 2018! Onze missie: Zorg verlenen zoals we deze zouden wensen voor onze eigen vader, moeder of partner 4 © Vilans maart 2016 Nieuw Unicum Handelingen en protocollen Nieuw Unicum Protocol Schr. Opdr. arts Blaasspoelen met spuit via verblijfskatheter X Aansluiten. PROTOCOL DECUBITUS PREVENTIE DIR 12.136b. Postbus 69 / 5900 AR VENLO Auxiliatrixweg 5 595 PN VENLO T: 077 55 9555 / F: 077 5 650 info@dezorggroep.nl www.dezorggroep.nl PROTOCOL DECUBITUS PREVENTIE DIR.6b PROTOCOL GELDEND VOOR DE ZORGGROEP Doel . Nadere informati

Aan het einde van deze training bent u in staat om vanuit de basiskennis decubitus wonden, rode en verzorgen volgens protocol. van eigen protocollen of Vilans. Diverse reviews zijn nog niet afgerond, maar nog alleen als protocol gepubliceerd. De bijbehorende reviews dienen dan binnen enkele jaren te verschijnen. Uit het overzicht blijkt dat chirurgische wonden, veneuze ulcera en decubitus het meest zijn onderzocht, terwijl over diabetische, traumatische en brandwonden minder evidence beschikbaar is Decubitus ontstaat door aanhoudende druk op de huid of door druk in combinatie met schuifkrachten. Decubitus ontstaat meestal op de plaats van een uitstekend bot. Risicoplaatsen zijn de stuit, zitknobbels, hielen, ellebogen, schouders, heupen of het achterhoofd Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling, V&VN, 2011 Richtlijn Wondzorg, Nederlandse Vereniging van Heelkunde, 2013 V&VN Complexe wond diagnose en behandeling, gezien januari 201

NHG-Standaard Decubitus NH

Preventie in de zorg 3 Voorwoord Voorkomen is beter dan genezen, daar zijn ook geneeskundigen al lang van overtuigd. De kunst zal zijn om deze tegeltjeswijsheid om te zetten in effectief preventiebeleid Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 47 © Vilans 31-03-2015 Materiaalbeschrijving Externe katheter (uitwendige. Decubitus, categorie Diabetische voet Incontinentie letsel Oncologisch ulcus wond Ulcus cruris arterieel veneus. 16 Verwijderen en inbrengen van een anaaltampon Verzorgen van een overledene Decubitus Smetten (LEVV-richtlijn) Verslikprotocol (preventie en interventies) Mondverzorging (NVVA richtlijn) Temperatuur opnemen aillair Temperatuur opnemen rectaal Temperatuur opnemen rectaal bij een kind Temperatuur opnemen oraal Temperatuur opnemen met een.

Decubitusprotocol Vilente Pieter Pauw

In het kader van deze richtlijnen werd geopteerd om een indeling te gebruiken gericht op de oorzaken van decubitus en wordt gebruik gemaakt van de begrippen drukreducerende (statische en dynamische) matrassen/kussens en alternerende systemen Apache/2.2.3 (Red Hat) Server at www.kci-medical.nl Port 8 Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven. Strikt noodzakelijke cookies Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website

De Richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding geeft artsen en apothekers advies over een in de praktijk goed toepasbare, effectieve en veilige uitvoering van euthanasie en hulp bij zelfdoding © 2009-2019 MADENCO/VT&HP. Inlognaam: Wachtwoord . © 2009-2019 MADENCO/VT&H Decubitus wond. Oncologische wond. Het kijken naar een wond * Kleur v.d. wondbodem • Wat schrijft het protocol voor ? • Wanneer een product al enkele weken.

Thema's - Nursin

Voorkom decubitus door de druk van het halsplaatje. Let op dat het canuleband niet te strak, maar ook niet te los zit. Zorg dat het splitgaas de huid voldoende beschermt. Gebruik zo nodig foam splitgaas (of ander drukverminderend materiaal (volgens afspraak) Deze methode gebruikt men in principe ook bij de benadering van een slachtoffer volgens het protocol. Het bewustzijn is gestoord als het slachtoffer niet Alert reageert. AVP Aanbevelingen behandeling smetten 2 Symptomen Stel op basis van onderstaande symptomen vast of er sprake is van smetten en in welke fase het zich bevindt. Consulteer bij twijfel een meer ervaren deskundige chronische wonden (decubitus, diabetische voet, ulcera) andere wonden, zoals brandwonden, amputaties, abcessen en huidtransplantaties; Indicatie

Protocollen - Careforlevel Bijscholin

Smetplekken Smetplekken Een smetplek ziet er uit als een nattende rode vlek met een vage begrenzing. Soms zijn er ook kloofjes in de diepte van de plooi - een risico hebben op wonden of decubitus; - een grote operatie moeten ondergaan. Ook kinderen die langdurig voedsel weigeren krijgen soms sondevoeding. Verschillende manieren om sondevoeding toe te dienen. Het toedienen van sondevoeding kan door verschillende typen sondes. Het type sonde hangt af van de plek waar de sonde wordt geplaatst

(anti-decubitus-matras, bedhekken, tillift, etc). Onderstaande maatregelen dienen tijdens de vakantie genomen te worden om uit bed vallen • Protocol. Een verpleegkundige handeling is elke handeling die een verpleegkundige uitvoert binnen de verpleegkundige beroepsuitoefening. Een samenhangend cluster van verpleegkundige handelingen kunnen deel uitmaken van een verpleegkundige interventie

Ouderenzorg: immobiliteit, slechthorendheid, slechtziendheid Onder de functionele beperkingen bij ouderen verstaan we o.a. immobiliteit, slechthorendheid en slechtziendheid Uw partner in de zorg. Als partner van zorgprofessionals zijn we actief in verschillende zorgsectoren, van ziekenhuizen tot zorginstellingen, apotheken, thuiszorg en eerstelijnspraktijken Noorderpoort Jouw webbrowser bingbot 2.0 for Other wordt wellicht niet volledig ondersteund door Fronter. Kijk op de Fronter support site (frontersupport.com) voor een lijst van ondersteunde browsers Lijst met Vilans-protocollen. 1. Geprotocolleerde werkinstructies. VH. Decubitus Smetten (LEVV-richtlijn) Verslikprotocol (preventie en interventies. Mevrouw krijgt uitleg over decubitus. >> Vilans Op deze themawebsite van Vilans vind je veel informatie en blogs rondom het domein Mentaal welbevinden

Populair: