Startpagina

Federalisering betekenis

1) federaliseren werkw. [politiek] tot een federatie omvormen Voorbeeld: `België werd enige jaren geleden gefederaliseerd. ` tweede bete.. 1) Het federalisme is het politiek stelsel van een bondstaat. Het gezag van de staat wordt onderverdeeld in afzonderlijke delen die op zich een grote v..

Bondsstaat Artikel over deelstaten Argentinië: Provincies van Argentinië Australië: Lijst van staten en territoria van Australië België: Federalisering in Belgi De betekenis van federaliseren vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van federaliseren gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen. Voeg een nieuwe beschrijving toe aan onze databank! Weet ge nog een andere betekenis voor deze term? Als ingelogd gebruiker kunt ge uw eigen beschrijvingen van. Wat betekent dromen over federalisering? Betekenis van federalisering in de zoekresultaten: Droomwoordenboek - Betekenis van dromen over federalisering & Verklaren en. Dit soort voorstellen wijst in de richting van een sterkere federalisering. We noemen hier vooral de volgende aspecten: de Raad Algemene Zaken zou elke week moeten.

Wat betekent Staatshervorming? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord Staatshervorming. Je kunt ook zelf een definitie van Staatshervorming toevoegen Met de grondwetswijziging van 5 mei 1993 werd de federale Staat gecreëerd. Met deze federalisering werd reeds meer dan 40 jaar geleden een begin gemaakt:. Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom

Betekenis van 'escalatie' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. wederopbouw, door ondersteuning van de economische, politieke en sociale wederopbouw van staten. Historische schets van de federalisering van Belgi. Autonomie betekent het zelf opleggen van wetten. Een autonoom persoon probeert zaken na te streven die voor hem of haar belangrijk of waardevol zijn en bewandelt op. synoniem federalisering synoniemenwoordenboek, Helpen het mysterie encyclopedie voor kruiswoordraadsel federalisering, Encyclopedie federalisering jargon uitdrukking.

Federaliseren - definitie - Encycl

Federalisme - 5 definities - Encycl

Impasse in het woordenboek - betekenis, definitie, wiki, verklaring - vertalingen. Een doodlopende weg, is een straat of weg met slechts één ingang en waarvan de. Nederlands: ·vormt een zelfstandig naamwoord van handeling van een werkwoord soms alleen in combinatie met voorvoegsels ver-, be- e.a.··-ing (vormt uit de stam van. Op 11 oktober 2011 bereikten de politieke partijen van de federale regering een akkoord over een zesde staatshervorming, waarbij er meer bevoegdheden overgeheveld.

De Gelijkheidswet was de eerste taalwet van nationale betekenis. De Belgische grondwet werd pas in 1967 voor het eerst in het Nederlands vertaald Per betekenis: 1.0: initiatief; 2.0: onverwacht initiatief; Per onderwerp: Toon Op 21 maart 1917 kondigt von Bissing de federalisering van België aan,. Welke politiek-filosofische grondslagen zitten achter de idee van federalisering? Kunnen we iets leren van de federale inrichting van Amerika

Federalisme - Wikipedi

De betekenis van Europa, maar zeker van de Europese landen afzonderlijk, is dus sterk tanende: Waarom zou de federalisering van Europa mogelijk zijn,. De JIAC's kwamen in de jaren 80 als gevolg van de federalisering van de sector jeugdwerk terecht in de welzijnssector Over federalisering; Verdrag van Lissabon; Federale Constitutie; Over ons. Onze oprichters; Onze projecten; Contact; Onze Rubrieken. De.

federaliseren betekenis en definiti

door Leo Klinkers, januari 2017 Hieronder volgt het derde deel uit de serie Episoden van opflakkerende Europese verbondenheid in de context van Federalisme. June 1940. De Vintage Markt has 2,043 members. Buy and Sell Grou

federale overheid (fiscaal) immers geen betekenis meer. De formaliteit van de registratie kan voor d Het woord in zijn huidige betekenis — la Wallonie als het Romaanse lagen de doelstellingen van de Waalse Beweging voor de federalisering van het land eerder bij. van betekenis ontwikkeld. 9 10 Oorsprong hinderbeleid 1955: Grondslagen Federalisering Overlast is Milieuprobleem, planningsprobleem objectief.

Dutch: ·(transitive) to federalize/federalise Definition from Wiktionary, the free dictionar gaande federalisering: het toezicht op en de mogelijkheid tot het ingrijpen in deelstatelijke begrotingen, of, breder gezegd, het beperken van het deel Dutch: ·federalization (US), federalisation (UK) Definition from Wiktionary, the free dictionar Wie `ja' zegt tegen de Europese Grondwet moet weten dat, indien hij wordt aangenomen, Nederland verwordt tot een machteloze provincie, meent Jan Marijnissen Als Europa een rol van betekenis wil Sommige betrokkenen in Brussel hopen dat Junckers plan de opmaat vormt naar een verdere 'federalisering' van.

Het Vlaams woordenboek » defederaliserin

In 1962-1963 wordt België in 4 taalgebieden opgedeeld. Nog later, vanaf begin jaren 70, volgt in fasen de federalisering van het land. Twee deelstaatniveaus:. Zij herwon aan betekenis in de loop van de negentiende eeuw. De federalisering van België heeft deze ontwikkeling vergemakkelijkt Doelmatigheidscriteria botsen met nationale behoudzucht. En ook de oude tegenstelling over een verdere federalisering van de Europese organen doet zich, op. Soms is er een verschil in betekenis, 'Federalisering' en 'rationalisering' geven beter aan dat het om een lopend proces gaat én het klinkt Nederlandser.

Dromen: Federalisering betekenis en uitle

 1. > Ik dacht dat federalisering betekende dat een bevoegdheid naar de > gewesten of de gemeenschappen ging. Je hebt inderdaad gelijk dat de betekenis vroeger anders.
 2. Zelf gebruik ik 'soevereiniteit' voornamelijk in een betekenis afgeleid Timmermans recent nog pleitte voor federalisering in het Europees buitenlands.
 3. derheden Federalisering
 4. Deze vereniging heeft als doelstelling Het vergroten van de innovatiekracht van Nederland door de kwaliteit en betekenis doet onderzoek naar de federalisering.

federalisering - definitie - Nederlands - nl

 1. synoniem cherry synoniemenwoordenboek, Helpen het mysterie encyclopedie voor kruiswoordraadsel cherry, Encyclopedie cherry jargon uitdrukking, Betekenis van cherry.
 2. federalisering heeft. De ene keer was het Europese Parlement de katalysator, dan zal de politiek-psychologische betekenis van de triomf van d
 3. In vijf grote stappen is België van een unitair land geëvolueerd naar de huidige federale staat
 4. Na het lezen van de vrije tribune van dhr. Stefan Somers, die stelt dat België in de praktijk al functioneert als een confederatie, moeten mij een aantal.
 5. getracht worden kort de intemationaalrechtelijke betekenis van deze zones toe te lichten, haalbaar binnen het kader van de federalisering van België

Betekenis Staatshervorming - betekenis-definitie

 1. Ik dacht dat federalisering betekende dat een bevoegdheid naar de Of zijn ergens terwijl ik niet keek die twee begrippen van betekenis veranderd? Krist
 2. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'collaboreren', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken
 3. Bespreking van de kern van Verhofstadts boek - de kracht van federalisering versus de zwakte van intergouvernementeel besturen - blijft buiten beschouwing
 4. Mark Van den Wijngaert en Emmanuel Gerard schetsen in hun boek de zowel de levensloop als de politieke betekenis van en de federalisering,.
 5. Een voorbeeld is de Unie van het Centrum, die echter geen rol van betekenis meer speelt. dat de federalisering van België in goede banen moest leiden
 6. CD&V is de afgekorte naam van Christen-Democratisch en Vlaams, een Belgische partij die ook bekend staat als de tsjevenpartij vanwege haar vertrekpunt in.

Video: Historische schets van de federalisering van België - belgium

Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten future state - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen Een federale staat bestaat uit verschillende deelstaten. België bijvoorbeeld bestaat uit deelstaten, die samen één federale staat vormen. Maar ook Spanje. Geluid, Beleid en Beleving Christian Bröer, Symposium Noise Policy: Sound Policy Beleid Geluid Betekenis Effect 4 2 Burgerluchtvaart Bijna 3 miljard passagiers (ICAO. De bekering van Abraham Kuyper van het modernisme tot het reformatorische geloof is van zeer grote betekenis geweest in plaats van een federalisering:.

Toch lijkt een verdere federalisering op de lange termijn in het verschiet te liggen. enkele opmerkingen over de betekenis en impliaties van deze concepten.. De klank, het oorspronkelijke lidwoord en het woord dat bij je opkomt als betekenis, spelen dan een rol bij de keuze van het woordgeslacht De val van een regering blijft een belangrijk politiek moment, en vraagt om duiding en contextualisering. Het is onderdeel van de politieke logica dat het. Rouvoet zag de Europese grondwet als een historisch fenomeen en wilde een gedachtewisseling over de politieke betekenis was die beoogde federalisering van.

Het Grondwettelijk Hof heeft de regeling dat tegen een omgevingsvergunning enkel een administratief beroep bij de bevoegde overheid, respectievelijk een. Federalisering zou dus zowel intern als extern van de EU een gezondere politieke eenheid kunnen maken: Territoriale soevereiniteit moest zijn betekenis ver-.

Betekenis Autonomie - betekenis-definitie

* 1970: Federalisering van Belgi. De staatkundige toekomst van Suriname. mr. dr. L.E.M. Klinkers. Directeur Klinkers Public Policy Consultants . De staatkundige positie van een land is geen rustig bezit In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. In het artikel komen aan de orde: de wijze van totstandkoming, de.

2.7 De federalisering van België p. 33 . 7 a) De Eerste Staatshervorming p. 33 b) De belgitude p. 34 c) Het Egmontpact p. Federalisering. Het federalisme is De betekenis ontwikkeling wordt het meest gebruikt en heeft in het taalgebruik een geheel eigen karakteristiek gekregen

Sowieso kan worden vastgesteld dat de Europese integratie een geschiedenis van sluipende federalisering De eerste betekenis is die van de constitutie als. De verschillen in vorm kunnen mede worden verklaard door een verschuiving in betekenis van Dit is vermoedelijk het gevolg van de federalisering van het.

Escalatie - betekenis en definitie Nederlands Woordenboe

De Belgische kabinetsformatie zit al meer dan 300 dagen muurvast. Struikelblok is de staatshervorming die de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) van Bart de Wever eist o Federalisering: Nieuwe normen: Houdt in dat de constituante de betekenis of de draagwijdte van een grondwetsartikel, dat hetzij niet in d Hee, wie zien wij daar in het interview van independent camjo Ernst Lissauer met Theo Hiddema? Klaas Dijkhoff! De tragisch vermiste fractievoorzitter van de VVD die.

België, een federale staat Belgium

Deze betekenis zou dan passen bij de omschrijving van Caesar. Als gevolg van de federalisering aan het einde van vorige eeuw,. De federalisering van België deed voorlopig geen afbreuk aan het verzuilde en neo-corporatistische karkater van het maatschappelijk systeem, dat een erfenis was van. Wie op zoek is naar borrelnootjes en vette vissen, is bij dit nummer van Samenleving en politiek aan het verkeerde adres. Jazeker, dit extra dik themanummer gaat over. Vorige week schreef ik bijna terloops dat ik inzake de Europese Grondwet naar nee neig. Dat hoge woord is natuurlijk niet genoeg... De Europese Grondwet. Uit: De Reformatie (weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven) van 19 februari 2005. De Europese integratie, ooit begonnen als een.

Autonomie - de betekenis volgens Redactie Ensi

Alden Biesen in 1749 met de afsluitende voorburchten, tekening van Remacle Lelou Op zondag 11 juli kleuren de VRT-Radioprogramma's uitdrukkelijk Vlaams. Met veel Vlaamse muziek. Een overzicht: Radio 1: Cabrio Vlaams op 11 juli! Cabrio, de zomerse. Dit artikel verscheen 18 april 2005 in het NRC Handelsblad. Wie `ja' zegt tegen de Europese Grondwet moet weten dat, indien hij wordt aangenomen, Nederland verwordt. Het schierleiland dat sinds 1954 officieel deel uitmaakt van Oekraïne is militair-strategisch van grote betekenis voor Rusland een federalisering van. federalisering van de arbeidsbemiddeling maar dienst een bredere betekenis. De .zwakkere groepen zijn nl. degenen die dreigen het langst (zoniet voor altijd).

7.3 Wat is de betekenis van een staking in deze periode? 2.3.1 De K.P.B. en haar houding ten opzichte van federalisering 2.3.2 De. IN GESPREK MET COLETTE STORMS In Brugge onder een gelukkig gesternte geboren, als kakkernestje van een héél groot gezin. Ik citeer de Wikipedia-pagina over. in 1999 en hun betekenis voor België (Pochet, Ph. en Goetschy, J.) Goetschy, Janine . Het debat over de federalisering van de sociale zekerheid in België Symbolen vormen de meest oppervlakkige kenmerken van een cultuur. Het zijn woorden, gebaren en afbeeldingen met een betekenis die alleen begrepen wordt door de leden.

Populair: