Startpagina

Kissojen määrä suomessa 2017

käytännöistä Suomessa osoittavat tilanteen vuoden 2017 lopussa. 1.2. Tutkimuksen päähavainnot ja suositukset Tutkimuksen päähavainnot ovat: • Paperittomien määrä Suomessa muuttuu jatkuvasti; vuoden 2017 lopussa Suomessa oli vastaajien mukaan noin 500-3000 paperitonta, määrittelyta Ensimmäisten turvapaikkahakemusten määrä laski selvästi edelliseen vuoteen verrattuna: vuonna 2016 ensimmäisiä hakemuksia tehtiin 4 005. Kun kokonaishakijamäärästä jätetään pois uusintahakemukset ja sisäisesti siirretyt, on turvapaikkahakemusten määrä vuonna 2017 selvästi pienempi kuin vuosina ennen syksyä 2015, jolloin hakijamäärät nousivat Suomessa oli vuonna 2017 ulkomaalaisia (ulkomaan kansalaisia) noin 249 450, mikä on 4,5 prosenttia koko Suomen väestöstä. (Kuvio 3.) Ulkomaalaisten määrän kasvusta huolimatta Suomessa asuu muihin läntisen Euroopan maihin verrattuna vähiten ulkomaalaisia

Tilanne on hälyttävä huomioiden kissojen määrä, jonka on arvioitu Suomessa nousseen jo 1,3 miljoonaan koirien määrän ollessa vain vajaa puolet siitä. Asia selvisi Royal Caninin Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa. Eläinlääkäri Mirjami Mattila toteaa kissojen arvostuksen nousseen, mutta olevan silti alhainen Ulkomaisten matkailijoiden matkat Suomeen kasvoivat 7,7 miljoonaan vuonna 2016. Finpron Visit Finlandin Matkailijatutkimuksen mukaan ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö Suomessa kasvoi 5 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Kaikkiaan ulkomaiset matkailijat toivat Suomeen 3,9 miljardia euroa vientiin rinnastettavaa tuloa Eläinten määrä ei ole vähentynyt yhtä rajusti. Vuonna 1995 nautoja oli 1,1 miljoonaa ja sikoja 1,4 miljoonaa. Vuonna 2015 nautoja oli 915 000 ja sikoja 1,2 miljoonaa. Suomessa tilan keskikoko vuonna 2013 oli reilut 40 hehtaaria, kun se EU-maissa oli keskimäärin 16 hehtaaria

Kiitos MiljoonaMikrosirua-projektin, elokuusta 2017 lähtien Suomessa on sirutettu jo melkein 3 000 kissaa. Se on huikea määrä. Kiitos myös Uudenmaan rotukissayhdistys, joka sponsoroi. (Jalovaara ym. 2017, Kuvio 2). Hedelmällisyys on Suomessa aiemmin pysytellyt verraten korkealla tasolla muuhun Eurooppaan verrattuna, mutta vuonna 2016 Suomen kokonaishedelmällisyysluku alitti EU28-maiden keskiarvon, joka oli 1.6 vuonna 2016 (Eurostat). Kuviossa 1 on kuvattu syntyneiden määrä sekä kokonaishedelmällisyysluku Samalla vuosisadalla kissojen ulkonäkö muuttui aiempaa paljon monimuotoiseksi kun spontaanit geenimutaatiot aiheuttivat uudenlaisia turkkien kuviointeja. Vuonna 2017 maailmassa arvioitiin olevan noin 600 miljoonaa kissaa. Suomessa kissoja elää arviolta kuudestasadastatuhannesta yhteen miljoonaan yksilöä Paperittomat Suomessa vuoden 2018 alussa! Tiivistelmä%! Paperiton*oleskelee*Suomessa*ilman*täyttä*laillista*oleskeluoikeutta*ja*viranomaisten*virallista*hy6 väksyntää.*Hänellä*ei*ole*vakuutusturvaa*sairauden*tai*sairaanhoidon*varalle,*eikä*kattavaa*pää Kissaliiton tarkoituksena on yhdistää, edistää ja valvoa rotukissojen kasvatustoimintaa ja ylläpitää yhtenäistä koko maan kattavaa rekisteriä rotukissoista. Liiton tavoitteena on myös toimia kissojen arvostuksen ja paremman kohtelun lisäämiseksi ja edistää kissaharrastuksen leviämistä maassamme

Liitetaulukko 1. Avioliittojen ja avioerojen määrä vuosina 1965 - 2016 (20.4.2017) Liitetaulukko 2. Solmitut avioliitot kuukausittain 2006 - 2016 (20.4.2017) Kuviot. Liitekuvio 1. Ensiavioitujan ja ensisynnyttäjän keski-ikä 1982 - 2016 (20.4.2017) Liitekuvio 2. Avioituvuus iän mukaan 2010, 2015 ja 2016 (20.4.2017) Liitekuvio 3 Vuonna 2017 ulkomaalaistaustaisten määrä Suomessa oli Tilastokeskuksen syntyperä-luokituksen mukaan 385 000. Tältä sivulta löydät tietoa väestöstä syntyperä-luokituksen mukaisesti. Sivulla tarkastellaan erityisesti ulkomaalaistaustaista väestöä, sen kokoa, ikärakennetta ja sukupuolijakaumaa Suomessa asui vuoden 2017 lopussa lähes 249 500 ulkomaan kansalaista. Ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi lähes 6 000 henkilöllä, eli 2,4 prosenttia edellisvuodesta. Ulkomaan kansalaisten osuus oli vuoden lopussa 4,5 prosenttia koko väestöstä

Kissojen rekisteröintivaatimuksesta on säädetty harvemmin. Kattavia selvityksiä siitä, kuinka rekisteröintivaatimus on vaikuttanut niihin ongelmiin, joiden vuoksi asiasta on säädetty, ei ole tehty. Rabies ei ole Suomessa laajassa mittakaavassa vuosiin ollut ongelma ihmisten terveydelle, mutt Vaikka diabeetikoiden määrä Suomessa ei lisäänny enää samaa tahtia kuin aiem- Diabetesbarometri 2017 7 4 Diabetesta sairastavien määrä 9.6.2017 klo 08:03 päivitetty 12.6.2017 klo 06:38 Kiinalaisten turistien määrä on huimassa kasvussa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Suomessa on ollut kaksinkertainen määrä kiinalaisten yöpymisiä verrattuna vuoden takaiseen aikaan EU-maissa on kissojen ja koirien turkisten Turkistarhojen määrä Suomessa Joulukuussa 2017 suomalaisten turkistilojen kettutuotannosta on sertifioitu 99,9 %.

Suomessa syntyneiden vauvojen määrä jatkaa laskuaan seitsemättä vuotta peräkkäin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa syntyi viime vuonna 50 139 lasta. Kuolleiden määrä ylittää syntyneiden määrän yli kolmella tuhannella. Suomen väkiluku kasvoikin vuonna 2017 ainoastaan maahanmuuton takia Näihin syihin kuolleiden määrä on vähentynyt viidenneksellä 10 vuodessa. jolloin Suomessa tehtiin yli 1 500 itsemurhaa. (29.12.2017) 7. Kuolleiden.

Saunojen määrä Suomessa on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten reilun kahdenkymmenen vuoden aikana. Valkku 13.11.2017 16:54 Visio: Suomessa tuotetaan kannattavasti kysyntää vastaava määrä korkealaatuista, kuluttajien arvostamaa sianlihaa eläinten hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta kestävillä tuotantotavoilla. Koko sikaketju toimii yhteisesti niin, että Suomessa pystytään edelleen harjoittamaan kannattavaa sianlihantuotantoa Suomessa yön yli viipyneiden matkailijoiden määrä kasvoi 18 prosenttia edellisvuodesta, kun päivämatkat kasvoivat kuusi prosenttia. Top 10 Suomessa 2017.

Vuoden 2017 tilastot: Turvapaikanhakijoita selvästi

 1. Vuotuinen rikollisuustaso 100 000 asukasta kohti oli 1,8. * Henkirikosseurannan, johon rikokset kirjataan vasta esitutkinnan päätyttyä, tämän hetkisen arvion (31.1.2017) mukaan henkirikosten määrä vuonna 2016 oli 82 (-2 %). Vuotuinen rikollisuustaso 100 000 asukasta kohti oli 1,5
 2. Määrä kuulostaa vähältä, kunnes laskeskelemme kuinka paljon kissoja Ruotsissa on. Runsas miljoona kotikissaa ja satatuhatta villiintynyttä kissaa tappaa vuosittain 17,5 miljoonaa lintua ja yli 50 miljoonaa pikkunisäkästä. Näin ollen Ruotsissa noin viisi prosenttia lintujen kuolleisuudesta on kissojen aiheuttamaa
 3. Kennelliiton julkaisema Koiramme-lehti kirjoittaa joulunumerossaan iloisesta asiasta: koirien määrä Suomessa on historiallisen suuri. Lemmikkejä on 2,5 miljoonasta suomalaistaloudesta 30 prosentilla, 800 000. Ainakin yksi koira on 22 prosentissa suomalaistalouksista
 4. Lypsylehmien määrä vähenee. Lypsylehmiä oli 270 600 kappaletta vuoden 2017 lopussa, mikä on vajaa kaksi prosenttia vuodentakaista vähemmän. Lehmien määrä laski lähes kaikkien ELY-keskusten alueilla. Lypsylehmiä oli joulukuussa reilu viisi prosenttia vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten
 5. Toistaiseksi Suomi on vielä kaasuautojen suhteen jäljessä esimerkiksi Ruotsin kehityksestä, mutta hallituksen tavoitteissa on lisätä kaasuautojen määrä vuoteen 2030 mennessä 50 000:een. Tavoitteeseen ollaan matkalla, Arala sanoo. Suomessa eletään nyt eräänlaista biokaasubuumia, kun biojätteen hyötykäyttö yleistyy
 6. Vuodesta 2008 - 2011 niiden määrä kasvoi 25% ja samalla kuitenkin kotoperäisten yritysten määrä pysyi lähes ennallaan. Mites työaika näissä maissa? OECD:n vuoden 2012 tilaston mukaan Suomessa tehtiin keskimäärin todellisia työtunteja 1672 ja Ruotsissa 1621 tosiasiallista työtuntia vuodessa
 7. Samaan aikaan koirien ja kissojen määrä perheissä on jatkanut tasaista kasvuaan. Onko tutkittu kuinka paljon lapsettomilla on tänä päivänä lemmikki lapsen asemassa. Valitettavasti näistä lemmikeistä ei ole veronmaksajiksi ja työtätekeviksi

Maahanmuuttajien määrä - Väestöliitt

Vuonna 2017 vankeja oli keskimäärin 3035, mikä oli kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ulkomaalaisten vankien määrä on kymmenen viime vuoden aikana noussut yli puolitoistakertaiseksi. Heidän osuutensa kaikista vangeista on 18 prosenttia. Vuonna 2017 ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä oli 540 Kiinalaisten turistien määrä on kasvussa, ja he myös käyttävät paljon rahaa Suomessa matkustaessaan. Visit Finlandin matkailijatutkimus 2015 osoittaa, että ulkomailta saapuneet matkailijat käyttivät Suomessa 2,6 miljardia euroa vuonna 2015, mikä oli seitsemän prosenttia (210 miljoonaa euroa) vähemmän kuin vuotta aiemmin Tilastokeskus, 2017. Suomessa tilastojen virallinen lähde on Tilastokeskus, joka tilastoi myös asumiseen ja rakennuskantaan liittyviä lukuja. Heidän tietojensa perusteella saunoja on Suomessa hivenen alle kaksi miljoonaa, kuten alla olevasta taulukosta nähdään

Video: Kissojen tilanne Suomessa edelleen hälyttävän huono - stoor

Ulkomaalaisten matkailijoiden rahankäyttö ja matkat Suomeen

kuluttajaostoista on noin 25 % (2017). Eurooppalaisittain luku on pieni, sillä esimerkiksi Ranskassa ja Britanniassa omien merkkien osuus on noin 30-40 %. FOODSERVICE-TUKKUKAUPPA SUOMESSA Foodservice-tukkukauppa vastaa vähittäiskaupan ulkopuolisesta tavaranvälitykses - tä Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta järjesti kissojen hyvinvointiin keskittyvän seminaarin 21.11. yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Seminaarissa keskusteltiin.. Osoitteesta tilastot.migri.fi löydät Maahanmuuttovirastoon vireille tulleet asiat sekä viraston tekemät päätökset, jotka koskevat oleskelulupaa, kansainvälistä suojelua, kansalaisuutta ja maasta poistamista

Maatilojen määrä vähenee - toiminta monipuolistuu

Viileä, valoisa kesä antaa makua. Perheviljelmät tuottavat turvallista ruokaa kestävin menetelmin. Suomessa ei typistetä lintujen nokkia eikä sikojen saparoita. Antibiootteja käytetään vain sairauksien hoitoon, ei ennaltaehkäisevästi. Kotimaiset kananmunat ovat salmonellavapaita. Vuonna 2017 Suomessa oli 48 562 maatilaa Lääkärit Suomessa Physicians in Finland. lääkärien määrä on kymmenkertaistunut 50 vuodessa. 2000-luvulla työikäisiä lääkäreitä on tullu Tutkimus auttaa ymmärtämään kissojen käyttäytymistä ja parantaa hyvinvointia. Kyselyyn toivotaan vastauksia kaiken luonteisista ja -rotuisista kissoista, myös koti- ja maatiaiskissoista. Käyttäytymiskysely on jaettu kolmeen osioon (käyttäytyminen, tausta ja nykyiset elinolosuhteet, terveystilanne), jotka voi täyttää missä tahansa järjestyksessä Kaasuautojen määrä Suomessa ennätyksellisessä kasvuvauhdissa. Julkaistu 19.6.2017. Jaa. Twiittaa. Jaa. Jaa. Myös kaasua käyttävien ajoneuvomallien. Suorahakumarkkinan arvo Suomessa 2017* 74 7.9.2017 Headhuntereiden soitot eivät ole suorahakuun keskittyvän henkilöstön määrä. Edward W Kelley.

Suomessa toimii kaikkiaan 2 640 Eviran laillistamaa eläinlääkäriä. Heidän lisäkseen noin 130:llä alan opiskelijalla on väliaikainen lupa toimia eläinlääkärinä (luvut tarkistettu 18.5.2017) Eläinlääkäreistä suurin osa työskentelee kunnaneläinlääkäreinä ja yksityiseläinlääkäreinä Sosiaalinen media Suomessa 2017 näyttää voivan yhä oikein hyvin! Sosiaalinen media Suomessa 2017 Sosiaalisen median palveluiden eli yhteisöpalvelujen käytön osalta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessa selvitetään, moniko on käyttänyt yhteisöpalveluja viimeisen kolmen kuukauden aikana Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin suunnittelija Hannu Niemi katsoo, että ulkomaalaisten määrän nousu Suomessa viime vuonna selittää raiskausten määrän nousua loppuvuonna. - Ulkomaalaisten määrä Suomessa osuus kasvoi viime vuonna 10-15 prosenttia

KISSOJEN STERILOINTI- JA SIRUTUSPÄIVÄ - youtube

Suomessa asuvista työikäisistä lääkäreistä 59 % on erikoistunut. Erikoisaloja on 50. Suurin erikoisala on yleislääketiede. Suhteellisesti eniten viime vuosina on kasvanut geriatrian erikoislääkärien määrä. Työikäisiä geriatreja oli alle 200 vuonna 2010, nyt heidän määränsä on jo lähes 300 Metsäsektori 2017 - kevät, Teema: Suomi ja metsätalous itsenäisyyden alussa Puuston määrä Suomessa oli 1900-luvun alussa arvioiden mukaan noin 1,4. Sivustojen määrä on hurja kun huomioi, että internetin käyttäjiä oli vuonna 2015 3,2 miljardia. Myös Suomessa hyvin ajankohtainen kysymys on esimerkiksi. - Kissojen maailmannäyttelyyn on ilmoittautunut yli 1 500 kissaa, mikä on poikkeuksellisen suuri määrä myös maailmanlaajuisesti katsottuna. Ilmoitetut kissat edustavat 42 eri kissarotua, jonka lisäksi paikalla on myös runsaasti omassa kotikissaluokassaan kisaavia maatiaiskissoja

Voit saada suuntaa antavan arvion esimerkiksi harvinaisen ajoneuvon veron määrästä aiempien verotuspäätösten perusteella.. Huomioi kuitenkin, että ajoneuvojen arvo muuttuu jatkuvasti markkinoiden mukaan ja samankin ajoneuvomallin kohdalla veron määrä voi vaihdella

Suomessa on peltoa 2,3 miljoonaa hehtaaria ja pinta-alasta maatalousmaan osuus määrä on laskenut 13 516 yrityksellä (16,5 %). Vuonna 2017 öljyhamppua. Suomessa on 286 934 yritystä (Tilastokeskus, Yritysrekisteri 2017) pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous. Ne työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä ja tuottavat veroja, joilla maksetaan palveluita kaikille

Video: Syntyneiden määrä - Väestöliitto - vaestoliitto

Kissa - Wikipedi

Karhujen määrä ennallaan. Luke arvioi, että Suomessa on vähintään 1720-1840 karhua ennen syksyn 2016 metsästyskautta. Suomen karhukanta on kasvanut noin 15 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan arvioon (1450-1590) Alkoholiin kuolleiden määrä väheni vuonna 2017. Edellisvuoteen verrattuna alkoholiperäisiin syihin kuolleiden määrä väheni vuonna 2017. Alkoholiin kuolleita oli vajaa 1 600 henkeä, mikä on lähes 200 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2016. Alkoholikuolleisuus on vähentynyt viime vuosina ennen kaikkea nuoremmissa ikäryhmissä

Suomen Kissaliitto Suomen Kissaliitto ry:n Kotisivu

Kotia etsivät kissat: Kisun kotia etsivät pennut on rokotettu sekä madotettu, aikuiset kissat on lisäksi leikattu. Kaikki kissat saavat myös turvasirun Maahanmuuttoviraston mukaan ulkomaalaistaustaisten määrä Suomessa on kasvanut tasaisesti kahden viime vuosikymmenen aikana. Vuonna 2017 Suomessa asui yhteensä 358 000 ulkomaalaistaustaista eli henkilöä, jonka molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla Aloittaneiden ja lopettaneiden ravintolayritysten määrä Suomessa 2006-2016 . Ravintolayritysten lukumäärä Suomessa vuosina 2006-2017. Päivitetty 12.10.2018 Sähköautojen määrä Suomessa 2017. Ladattavat sähköautot ovat lisääntyneet Suomen maanteillä vauhdikkaasti kuluvan vuoden 2017 aikana Asennetun aurinkosähkön määrä Suomessa kolminkertaistunut vuoden aikana 22.06.2017. Sun Energia kertoo, kannattaako aurinkosähkö juuri sinun katollasi! Siirry tästä rakennuskohtaiseen aurinkoenergialaskuriimme Energiavirasto on kerännyt sähkön jakeluverkkoyhtiöiltä Suomessa sähköv..

Ulkomaalaistaustaisista 82 prosenttia (81 975 henkeä) oli syntynyt ulkomailla eli kuului ulkomaalaistaustaisten ensimmäiseen sukupolveen. 18 prosenttia (17 933) oli syntynyt Suomessa eli kuului ulkomaalaistaustaisten toiseen sukupolveen. Ulkomaalaistaustaisten määrä kasvoi 5 020 hengellä eli 5,3 prosenttia vuonna 2017 Myös alkoholin ongelmakäyttö on Suomessa yleisempää, ja se saattaa vaikuttaa parisuhteiden laatuun, Miettinen arvioi.Selkeä ero Suomen ja Ruotsin välillä on maahanmuuttajien määrä. Ruotsissa maahanmuuttajia on yli 17 prosenttia väestöstä, kun taas Suomessa osuus on reilut kuusi prosenttia Tästä excel-tiedostosta löydät Suomeen vuosien 1991 - 2017 aikana rakennetut tuulivoimahankkeet, eli kaikki Suomessa toiminnassa olevat hankeet Suomeen 1991 - 2017 rakennetut hankkeet. Etusivu Tietoa tuulivoimast

Paperittomien määrä Suomessa. Yksi useimmin kysyttyjä paperittomiin liittyviä kysymyksiä on paperittomien lukumäärä Suomessa. Tarkkaa paperittomien lukumäärää on mahdotonta tietää. Paperittomat eivät näy väestötietojärjestelmässä tai muissa rekistereissä Suomessa muovia käytetään autoteollisuudessa vain 3 % kokonaiskäyttömäärästä, kun vastaava osuus koko Euroopassa on jopa 8,5 %. Eroavaisuus on selitettävissä maiden autoteollisuuden laajuudella. Saksassa tuotettiin vuonna 2013 moottoriajoneu-voja 5,7 miljoonaa kappaletta, kun vastaava määrä Suomessa oli 8000 kappa-letta (Kuva 4)

Video: Tilastokeskus - Siviilisäädyn muutokset 201

Ulkomaalaistaustaiset Tilastokesku

Ulkomaan kansalaiset Tilastokesku

 1. Syntyneiden määrä on Suomessa ennätyksellisen pieni, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n uudesta synnyttäjätilastosta. Vuonna 2017 Suomeen syntyi yhteensä 50 858 lasta, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin toissavuonna
 2. Sen lisäksi vuonna 2017 kirjattiin noin 406 000 liikennerikkomusta, mikä on puolestaan viidenneksen enemmän kuin edellisvuonna. Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on 1990-luvun alusta lähtien vähentynyt
 3. Diabetesbarometri 2017 Diabetesta sairastavien kokonaismäärä kasvaa vuosittain, mutta vuosittaisten diagnoosien määrä on pienentynyt joka vuosi jo vuodesta 2012 lähtien. Vuoden 2016 lopussa 364 014 henkilöllä oli korvausoikeus (joko perus- tai erityiskorvaus) verensokeria alentaviin lääkkeisiin, ja uusia lääkekorvausoikeuksia alkoi 23 801 henkilöllä
 4. 2017. Varhainen maahanmuutto ulkomaalaisperäisten määrä upseeristosta vaihteli alueesta Vuonna 1910 Suomessa asui 36 244 ulkomailla syntynyttä
 5. Myrskyjen toistuvuudesta Suomessa Tuulipäivät nyt ja edellisenä vuotena sekä keskimäärin Tuulipäivät, joina tuulen nopeus on ollut vähintään 10 m/s Harmajan ja Valassaarten havaintoasemilla sekä vähintään 14 m/s Utön ja Ajoksen havaintoasemilla kuukausittain

Yrittäjä uskoo miljoonan kiinalaisen löytävän Suomeen

 1. taympäristö -katsauksessa (2016): Epäiltyjen viharikosten määrä ja piirteet Suomessa » Tiedote: Poliisin tietoon tulleiden viharikosten määrä kasvoi (9.11.2016
 2. Suomessa oli vuoden 2017 lopussa 7 112 asunnotonta, joista yksineläviä oli 6 615 ja perheellisiä 497. Asunnottomien määrä väheni noin 331 henkilöllä edellisvuodesta. Määrä on laskenut viimeiset 5 peräkkäistä vuotta. Nuorten asunnottomuus lisääntyi vuonna 2017
 3. Heinäkuussa 2016 EU jatkoi Itä-Ukrainan tilanteeseen liittyviä sanktioita 31.1.2017 saakka. Niitä todennäköisesti jatketaan edelleen, ellei Minskin rauhansopimuksen mukainen ratkaisu edisty Itä-Ukrainassa. Myös Venäjän elintarvikkeiden tuontia rajoittavat toimet jatkuvat ainakin vuoden 2017 loppuun asti
 4. Suomessa oli 18 000-30 000 huumeiden ongelmakäyttäjää vuonna 2012. Amfetamii-nien ongelmakäyttäjien määräksi arvioidaan 11 000-18 000 ja opioidien 13 000-15 000 henkilöä. Edellisiin tutkimuksiin verrattuna vaikuttaa siltä, että huumeiden ongelma-käyttäjien määrä on kasvanut Suomessa
 5. en on hyvin suhdanneherkkä ala, ja työllisten määrä vaihtelee suhdanteiden myötä. Työllisten määrä on tosin pysytellyt viime vuodet varsin vakaana, vaikka rakentamisen määrä väheni selvästi vuosina 2012 ja 2013
 6. Kasvisten määrä suomalaisten ruokavaliossa on kasvussa. Kasvisruoan valintaan vaikuttavat paitsi terveyssyyt myös ilmastonmuutos sekä eettiset pohdinnat. 1 kesä 2017

Turkistarhaus - Wikipedi

Poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi vuonna 2016, 19.1.2017 09:46. (kok) on huolissaan poliittisen ilmapiirin kiristymisestä Suomessa haastatteluun Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 2 000 vastaajista Lisäystä vuoteen 2017 verrattuna on 18 prosenttia, mikä on Todellinen määrä.

Ulosotto Suomessa, Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta Valtakunnanvoudinviraston julkaisu 2017:1 Vireille tulleiden asioiden määrä nousi. Yhteisvastuu 2019 tukee lasten ja nuorten koulutusta. Köyhien lasten määrä Suomessa on kasvussa. Noin joka kymmenes lapsi elää pienituloisessa perheessä, mikä tarkoittaa noin 120 000 lasta Faktaa Express 9A/2018: Tilastoja ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista Suomen korkeakouluissa 2017. Entä opintojen jälkeen? Faktaa Express 1A/2016: Suomessa, töissä, muualla? Korkeakoulututkinnon suorittaneiden ulkomaalaisten tilanne 5 vuoden kuluttua valmistumisest

Syntyneiden määrä historiallisen pieni: vauvoja syntyi

Suomessa asuvien vieraskielisten määrä on kaksinkertaistunut yhdeksässä vuodessa. Suurimmat vieraskielisten ryhmät olivat venäjänkieliset (51 683), vironkieliset (25 096), englanninkieliset (12 063), somalinkieliset (11 681) ja arabiankieliset (9 682) Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2018 päättyessä 6 623 990 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 085 796 ajoneuvoa. Rekisterissä olevien ajoneuvojen kokonaismäärä kasvoi 2,3 prosenttia ja liikennekäytössä olevien ajoneuvojen määrä nousi 0,8 prosenttia vuoden 2017 lopun tilanteeseen verrattuna

Tilastokeskus - Kuolemansyyt 201

Published on syyskuu 6, 2017 marraskuu 17, 2017 julkaissut Erkki Kovalainen Suomen koripallomaajoukkue Susijengi on pelannut hyvin koripallon EM-kisojen alkulohkon turnauksessa Suomessa, ja matkaa jatkoon Turkin Istanbuliin loppukahinoihin Rikollisuustilannetta Suomessa tarkastellaan pääosin poliisin tilastojen perusteella. Voidaan puhua kokonaisrikollisuudesta ja piilorikollisuudesta. Kokonaisrikollisuudesta voidaan arvioida laskemalla yhteen tilastoidun rikollisuuden ja oletetun piilorikollisuuden määrä Suomessa on valtava määrä kissoja, joista suuri osa ulkoilee vapaasti. Evira suosittelee kaikkien koirien ja kissojen, myös sisäkissojen, rokottamista. Vuodesta 1990 suomea äidinkielenään puhuvien määrä on noussut noin 190 000:lla. Vuoden 2013 jälkeen suomea puhuvien määrä kääntyi kuitenkin laskuun. Ruotsia äidinkielenään puhuvien määrä on laskenut noin 6 500:lla vuodesta 1990. Suomen ja ruotsin jälkeen eniten Suomessa puhutaan venäjää, viroa, somalia, englantia ja arabiaa

Saunojen määrä Suomessa kasvoi räjähdysmäisesti - kaleva

Kasteiden määrä on vähentynyt koko 2010-luvun ajan - vuonna 2017 kastettiin 357 lasta, jälleen kolmisenkymmentä viime vuotta vähemmän. Määrän laskuun vaikuttavat sekä matala syntyvyys että lisääntynyt haluttomuus päättää uskonnollisesta vakaumuksesta lapsen puolesta Vuonna 2016 EK:n jäsenyrityksissä toimeenpantiin kaikkiaan 71 työtaistelua. Vaikka työtaisteluiden määrä väheni edellisestä vuodesta, ongelmat laittomien työtaisteluiden osalta pysyivät ennallaan. Laittomia työtaisteluja oli runsaat 90 prosenttia kaikista työtaisteluista Suomessa tilastollisesti valtava määrä palokuolemia - joka vuosi noin 89 enemmän kuin Singaporessa Noin 90 ihmistä kuolee joka vuosi tapaturmaisesti tulipalossa Vuosina 2010-2015 aikuislukioiden määrä on pysynyt samana, mutta opiskelijoiden määrä on vähentynyt lähes 2 400:lla. Tarkasteltavana aikana eniten lukioita on vähentynyt Uudellamaalla (8 kpl) ja Keski-Suomessa (5 kpl) (kuva 4) Suomessa ruokahävikki on vuosittain 120-160 miljoonaa kiloa eli 20-30 kiloa henkeä kohti. Ruokahävikin määrä ja vähentämiskeinot elintarvikeketjussa.

Suomessa on jo lähes 70 000 syrjäytynyttä nuorta, etenkin poikien asema on heikentynyt - Professori kertoo vii Kymmenen viime vuoden aikana syrjään jääneiden määrä on kasvanut noin 15 000 nuorella Suomenruotsalaisten määrä on vähentynyt paljon, sillä monet menevät naimisiin suomenkielisen kanssa. Suuri osa suomenruotsalaisista asuu Länsi-Suomessa. Ahvenanmaa on kokonaan ruotsinkielinen Tataarit Tataarit ovat turkinsukuinen kansa. Suurin osa tataareista asuu Venäjällä, mutta heitä asuu myös Suomessa. Tataarit ova Fujitsu Suomessa Fujitsu Finland Oy on Suomen kolmanneksi suurin tietotekniikan palvelu- ja laitetoimittaja. Yksistään Suomessa Fujitsu palvelee satoja yrityksiä ja organisaatioita sekä niiden kautta satoja tuhansia loppukäyttäjiä Kissojen Katastrofiyhdistys KKY ry. Nonprofit Organization. Rekku Rescue ry. Nonprofit Organization. Alavuden seudun Eläintiimi Ry. Animal Shelter. Kissalle koti Rabies ei ole Suomessa laajassa mittakaavassa vuosiin ollut ongelma ihmisten terveydelle, mutta tuontieläinten lisääntynyt määrää kasvattaa riskiä sille, että tauti tarttuu ihmisiin. Suomessa ei ole myöskään merkittävää irtokoiraongelmaa. Kissojen kohdalla tilanne on toinen Muistisairaiden määrä kasvussa 193 000 sairastunutta Suomessa. Muistisairaiden määrä on pitkään pysynyt puheissa samana, vaikka väestö ikääntyy ja muistisairaiden määrä sen myötä kasvaa. Suomessa arvioidaan olevan 100 000 lievää sekä 93 000 keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavaa henkilöä

Populair: